BELL TERMO

BELL TERMO su ulja za prenos toplote mineralne osnove.

  • Termički su stabilni, nekorozivni fluidi koji osiguravaju brz i efikasan prenos toplote u zatvorenim cirkulacionim sistemima sa temperaturama u ekspanzionom sudu do 320°C.
  • Preporučuju se za prenos toplote u sistemima za grejanje u industriji gume, plastičnih masa, boja i lakova, asfaltnim bazama, sušarama za žitarice i tekstilnoj industriji.
Категорија:

Opis proizvoda

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

ISO gradacija 32 100
Kinematska viskoznost na 40°C mm2/s 32 96
Indeks viskoznosti 95 95
Tačka paljenja °C 218 230
Tačka tečenja °C -18 -16
Koeficijent širenja, %/ °C 0.07 0.07
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

SRPS ISO 6743-12 (l-Q)
DIN 51522

PAKOVANJE

Pakovanje: U metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.