BELL RED

BELL RED je ulje koje se preporučuje za visoko-opterećene zupčanike reduktora i ležajeva u industriji.

  • BELL RED predstavlja izuzetno kvalitetno ulje koje se koristi u sistemima koji rade u teškim uslovima rada (cementarama, železarama, rudarstvu, industriji papira, valjaonicama, industriji gume i sl.).
  • Preporučuje se za podmazivanje ležajeva kod kranova, bagera, dizalica i alatnih mašina.
  • Poseduje odličnu termičku i oksidacionu stabilnost, dobra deemulziona, antihabajuća i EP svojstva.
Категорија:

Opis proizvoda

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

ISO gradacija 68 100 150 220 320 460
Gustina na 15°C g/ml 0.883 0.889 0.898 0.906 0.908 0.912
Kinematska viskoznost na 100°C mm2/s 68 100 150 220 320 460
Indeks viskoznosti 95 95 95 93 92 92
Tačka paljenja °C 215 220 225 230 235 240
Tačka tečenja °C -22 -20 -18 -15 -13 -12
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

DIN 51517/3 (CLP)
ISO 12925-1 CKC
ISO 6743-6 CKC
AIST 224
AGMA 9005-E02

PAKOVANJE

Pakovanje: U kanistrima od 5; 10; 20 litara, i u metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.