BELL HIDROL HV

Hidraulična ulja BELL HID HV spadaju u grupu kvalitetnih hidrauličnih ulja visokog indeksa viskoznosti koja se koriste u uslovima promenljivih temperatura i pritisaka.

  • Namenjena su za hidraulične sisteme koji rade na otvorenom prostoru, kao i ostale sisteme koji su izloženi spoljnim uticajima.
  • Primenom ovih ulja obezbeđuje se nesmetan rad hidrauličnih sistema, pokretnih dizalica, bagera, utovarivača, kipera i viljuškara.
  • Kvalitet ovih ulja, obezbeđuje u najtežim uslovima eksploatacije dobru zaštitu od habanja, antikorozionu zaštitu, dobru filtrabilnost, kao i odličnu termičku i oksidacionu stabilnost.
Категорија:

Opis proizvoda

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

ISO gradacija 32 37 46 68
Gustina na 15°C g/ml 0.872 0.875 0.879 0.882
Kinematska viskoznost na 40°C mm2/s 32 37 46 68
Indeks viskoznosti 145 140 140 135
Tačka paljenja °C 210 210 220 225
Tačka tečenja °C -30 -30 -27 -27
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

ISO 6743/4 (HV)
DIN 51524/3 (HVLP)
AFNOR NF E 48-603 (HV)
DENISON HF-0/HF-2
SPERRY VICKERS M-2950-S/I-286-S
CINCINNATI-MACHINE P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P-69 (ISO VG 68)

PAKOVANJE

Pakovanje: U kanistrima od 5; 10; 20 litara, i u metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.