BELL ATF SUFIX A

BELL ATF SUFIX A je univerzalno transmisiono ulje.

  • Koristi se za podmazivanje automatskih transmisionih sistema motornih vozila, kao i transmisija poljoprivredne, rudarske i građevinske mehanizacije (automatski menjači, hidraulični upravljački sistemi, hidraulične spojnice, pretvarači obrtnog momenta, servo upravljači teških vozila i slično) za koje se preporučuje ulje kvalitetnog nivoa Type A Suffix A (TASA).

Opis proizvoda

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Gustina na 15°C g/ml 0.883
Kinematska viskoznost na 40°C mm2/s 55
Kinematska viskoznost na 100°C mm2/s 9
Indeks viskoznosti 143
Tačka paljenja °C 215
Tačka tečenja °C -25
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

ATF type A Suffix A
MB 236.2
ALLISON
C-3 VOITH

PAKOVANJE

Pakovanje: U plastičnoj ambalaži od 1 litar, i u metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.