BELL HIP EP-D SAE 80 SAE 90 SAE 140W SAE 80W-90 SAE 85W-140

BELL HIP EP-D su višenamenska mineralna ulja.

  • Primenjuju za podmazivanje menjača kao i ekstremno opterećenih hipoidnih, spiralno-konusnih, pužnih i konstrukcijski sličnih zupčastih prenosnika motornih vozila, kod kojih se preporučuje primena ulja sa EP svojstvima.
  • Primenjuju se u prenosnicima automobila, komercijalnih vozila, građevinske, rudarske i poljoprivredne mehanizacije, kod kojih se preporučuje kvalitetni nivo API GL-5.

Opis proizvoda

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

SAE gradacija 80 90 140 80W-90 85W-140
Gustina na 15°C g/ml 0.890 0.895 0.910 0.896 0.910
Kinematska viskoznost na 100°C mm2/s 10 18 31 14 25
Indeks viskoznosti 95 95 90 100 95
Tačka paljenja °C Min 230 230 230 220 230
Tačka tečenja °C -18 -15 -10 -24 -18
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

API GL-5
ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08

PAKOVANJE

Pakovanje: U plastičnoj ambalaži od 1; 5 litara, i u metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.