BELL HIDROL HM

Hidraulična ulja BELL HID HM spadaju u grupu hidrauličnih ulja. Primenjuju se kod savremenih hidrauličnih sistema u uslovima umerenih opterećenja i relativno konstantnih temperatura.

  • HIDROL HM ulja nižih viskoznih gradacija koriste se kao hidraulični mediji za prenos snage kod uređaja velike preciznosti i male snage (vretena, brusna vretena, precizne alatne mašine).
  • Srednje viskozne gradacije ulja koriste se u hidrauličnim sistemima srednjih snaga, pritisaka i opterećenja (prese, dizalice, alatne mašine). Pogodna su i za podmazivanje zupčastih i rotacionih klipnih pumpi srednjih pritisaka.
  • Hidraulična ulja viših viskoznih gradacija upotrebljavaju se u uslovima viših temperatura i opterećenja.
Категорија:

Opis proizvoda

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

ISO gradacija 32 46 68 100
Kinematska viskoznost na 40°C mm2/s 32 46 68 100
Indeks viskoznosti 100 99 98 95
Tačka paljenja °C 200 220 220 230
Tačka tečenja °C -21 -15 -15 -12
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

ISO 6743/4 (HM)
DIN 51524/2 (HLP)
AFNOR NF E 48-603 (HM)
DENISON HF-0/HF-2
SPERRY VICKERS I-286-S
CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P-69 (ISO VG 68)

PAKOVANJE

Pakovanje: U kanistrima od 5; 10; 20 litara, i u metalnim bačvama.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.