BELL ADITIV D2

BELL ADITIV D2 je aditiv koji se dodaje gorivu evro dizel za poboljšanje mazivosti, prvenstveno kada se koristi za pogon motora starijih vozila i konstrukcija.

  • Dodavanjem ADITIVA D2 obezbeđuje se dobra mazivost, a time zaštita od habanja i duži radni vek pokretnih delova pumpe visokog pritiska za gorivo.
  • 1L aditiva potrebno je dodati na 200L dizel goriva.
  • Najbolji rezultati se postižu ako se sipa u rezervoar pre sipanja goriva.
Aditiv se koristi prema tabeli:
ADITIV Lit 0.15 0.5
Evro dizel Lit 50 150
Категорија:

Opis proizvoda

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

Izgled- agregatno stanje Svetla smeđa tečnost
Tačka paljenja °C 80
Viskoznost na – 40°C mm2/s 4
Tačka tečenja °C -27
Relativna gustina na 15 °C g/cm3 845
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

PAKOVANJE

Pakovanje: U plastičnoj ambalaži od 0,15; 0,5 i 1 litara.
Skladištenje: U originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u prostorijama zaštićenim od vlage, atmosferalija i požara, na temperaturi od 5 do 30°C.