BELL AD BLUE

BELL AdBlue je agens za smanjenje emisije štetnih komponenti izduvnih gasova, prvenstveno azotnih (nox) oksida.

  • Koristi se kod novih modela (euro IV, euro V, euro VI) motora putničkih i komercijalnih vozila, autobusa i kamiona opremljenih SCR sistemom za dodatnu obradu izduvnih gasova (selective catalytic reduction -selektivni katalitički konvertori).
  • AdBlue se puni u poseban rezervoar na vozilu i ne sme se dodavati dizel gorivu.
  • AdBlue se dodaje po sistemu kap po kap u izduvnu granu (cev za auspuh), odmah iza dizel motora, preko specijalnog injektorskog mešača.
  • Putujući do izduvnog lonca, tečnost u toplim izduvnim gasovima isparava. U loncu je ugrađen katalizator koji ubrzava reakciju mešavine gasova, koja dovodi do neutralizacije štetnih azotnih oksida; kao proizvod reakcije stvara se ugljen dioksid (CO2), čist atmosferski azot (N2) i vodena para.
Категорија:

Opis proizvoda

FIZIČKO – HEMIJSKE KARAKTERISTIKE

OSNOVNE KARAKTERISTIKE AD BLUE
Relativna gustina, 20°C 1,09 g/cm3
Viskoznost na -20°C, mPa s 1 mPa
Tačka ključanja 106 – 110 °C
PH koncentrovanog proizvoda <10
Sve vrednosti su srednje i mogu se samo indikativno koristiti.

KVALITETNI NIVO

ISO 22241
DIN V 70070
CEFIC (AUS32)

PAKOVANJE

Pakovanje: Plastična ambalaža od 5 litara i kontejner od 1000 litara.
Skladištenje: Tečnost se čuva na temperaturi od 20°C.